Piątek trzynastego w wielu kulturach uważany jest za pechowych dzień. Skąd się wziął ten przesąd? Dlaczego uważamy piątek 13 za pechowy. Słusznie?
w ,

Lubię!Lubię! SuperSuper WowWow

Piątek trzynastego, dlaczego uważany jest za pechowy dzień?

Piątek trzynastego w wielu kulturach uważany jest za pechowych dzień. Skąd się wziął ten przesąd?

Dzisiaj piątek trzynastego (piątek 13). Wiele osób z tego powodu nie ruszy sie z domu,  a wręcz nie wychyli nosa spod kołdry, zeby nie prowokować szczęścia.. a raczej nieszczęścia. Czy słusznie? 

Dlaczego 13 jest pechowa?

Aby znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego piątek trzynastego przynosi pecha, musimy zagłębić się w wiele źródeł. Jednym z nich jest skandynawska mitologia, która opisuje, że najpierw było dwunastu bogów, a potem pojawił się trzynasty, Loki, który niestety okrutnie traktował ludzi i wprowadzał chaos.

Chrześcijaństwo natomiast łączy tę pechową liczbę z Judaszem, który był trzynastą osobą podczas Ostatniej Wieczerzy Chrystusa.

Skąd przesąd o pechowym piątku? Piątek trzynastego

Jeśli chodzi o piątek, to jeden z powodów dla których jest on uważany za nieszczęśliwy, związany jest z tym, że to właśnie wtedy został ukrzyżowany Jezus. Również dla muzułmanów jest to złowróżbny dzień, jako, że właśnie w piątek Adam i Ewa zjedli zakazany owoc.

Ogólnie rzecz biorąc, już w tradycji rzymskiej znane było rozróżnienie pomiędzy pozytywnymi a negatywnymi dniami; istniały „dies nefarious” [łac.] i „dies fasti”, czyli dni, w czasie których można było sprawować sądy. Na przykład wtorek należał wg Rzymian do dni pechowych, ponieważ był poświęcony Marsowi, bogowie niezgody. Także piątek uznano za nieszczęsny dzień; mówiono, że lata przestępne rozpoczynające się tym dniem będą katastrofalne. Szczególnie, dzieci urodzone w piątek czeka ciężkie życie.

Dlaczego piątek 13 jest pechowy?

Wszyscy znamy przesąd na temat piątku 13-go, ale może niektórych zaskoczy to, że nie jest to jednakowa data dla całego świata; przypisuje się ja głownie krajom anglosaskim. W Hiszpanii i Ameryce Południowej za pechowy dzień uważa się wtorek 13-go; ma to korzenie w tradycji rzymskiej i tak jak zostało wspomniane  wyżej, związane jest z bogiem Marsem.

Piątek 13 piątek trzynastego
Piątek 13 - Piątek Trzynastego

Pechowe liczby w innych krajach - piątek trzynastego

Jeszcze inną datę przyjęli Włosi: w Italii za nieszczęśliwy uważa się wciąż piątek, ale tym razem 17-go (a nie piątek trzynastego). Czyli z jednej strony piątek, dzień śmierci Jezusa, a z drugiej strony liczba 17, która przywołuje wiele negatywnych emocji mających swój początek w dalekiej historii.

W języku greckim „Eptacaidecaphobia” oznacza strach przed 17. Dla wyznawców wyznania pitagorejskiego była to liczba, której należało unikać, ponieważ znajdowała się pomiędzy 16 a 18, uważanymi za idealne.

Co więcej, w Starym Testamencie liczba 17 jest zapowiedzią potopu (Rdz 6: „17 Ja zaś sprowadzę na ziemię potop, aby zniszczyć wszelką istotę pod niebem, w której jest tchnienie życia; wszystko, co istnieje na ziemi, wyginie”).

W Cesarstwie Rzymskim miało to jednak przyczyny militarne. Podczas Bitwy w Lesie Teutoburskim, stoczonej w 9 r.n.e., legiony XVII, XVIII, XIX zostały całkowicie zniszczone. Od tego momentu, w tradycji rzymskiej, liczby te były uważane za synonim nieszczęścia. Poza tym, napis VIXI na grobowcach zmarłych, po łacinie „żyłem”, to znaczy „umarłem”, pisany był anagramem 17 w cyfrach rzymskich.

Czy już wiesz dlaczego piątek 13 jest pechowy?

Jak widać, źródeł istnienia piątku 13-go jest wiele i są one naprawdę głęboko zakorzenione w naszej kulturze. Dzisiaj bez wątpienia jest piątek trzynastego. Niektórzy go uważają za pechowy, inni na pohybel wręcz za szczęśliwi. Niech każdy osobiście zadecyduje czy woleliby nie wstawać z łóżka w ten pechowy dzień czy też stawić czoła i przezwyciężyć strach.

Źródła:

Redakcja: Rozkminki
Grafika: Rafał Mazurek

Zgłoś nadużycie

najdłużej żyjące zwierzę

Najdłużej żyjące zwierzęta na świecie!

JAK ZARABIAĆ NA YOUTUBE YT krok po kroku

Jak zarabiać na YouTube?