Nie wiesz, jak znaleźć najpiękniejsze wiersze o miłości? Zebraliśmy dla Ciebie kilka dobrych pozycji. Z pewnością znajdziesz coś, aby wyrazić swoją miłość. wiersze o miłości wiersz o miłości wiersze miłosne piękne wiersze o miłości najpiękniejsze wiersze o miłości. wierszyki na walentynki
w

SuperSuper Lubię!Lubię! WrrWrr WowWow PrzykroPrzykro

Wiersze o miłości, czyli wierszyki na walentynki i nie tylko!

Dzisiaj święto miłości i fajnie mieć pod ręką wierszyki na walentynki. Nie wiesz, jak znaleźć najpiękniejsze wiersze o miłości? Zebraliśmy dla Ciebie kilka dobrych pozycji. Z pewnością znajdziesz coś, aby wyrazić swoją miłość. Pamiętaj… kochaj ludzi bo tak szybko odchodzą!

Mówi się, że poezja jest językiem miłości i że potrafi przemówić nawet do najbardziej skamieniałego serca. Odkąd istnieje, istnieją również wiersze o miłości. Dzisiaj jest szczególny dzień. Święto zakochanych czyli walentynki. Kochać można na rózne sposoby. Warto wyrazić dzisiaj miłość nie tylko tej jednej wybranej osobie, ale również przyjaciołom, rodzicom, rodzinie, dzieciom i wszystkim, którzy zasłużyli na miłe słowo i podziękować za to, że są. Czym lepiej wyrazić wdzięczność niż poezją. Zebraliśmy różne wierszyki na walentynki, którymi wyrazić różne emocje. Każdy wiersz o miłości wyraża coś innego.

Wierszyki na walentynki

Niektóre z nich się rymują, a niektóre nie. Część z nich jest smutna, a część romantyczna. Wszystkie jednak poruszają i pozwalają wyrazić swoje emocje. Poeci wiedzieli już o tym od dawna, dlatego obecnie istnieje tak wiele doskonałych dzieł o miłości. Wiersze miłosne są prawdziwą formą sztuki, którą możesz wykorzystać, aby sprawić przyjemność innym.

Jeśli nie wiesz, jak znaleźć najpiękniejsze wiersze o miłości, czy to z okazji rocznicy, walentynek, czy najzwyczajniej chcesz zaskoczyć wyjątkową dla Ciebie osobę, to zebraliśmy dla Ciebie kilka naszych ulubionych pozycji. Ich różnorodność sprawi, że z pewnością znajdziesz dla siebie odpowiednie wiersze miłosne, aby wyrazić swoje uczucia poezją.

Wierszyki na walentynki. Najpiękniejsze wierze o miłości wiersz o miłości
Najpiękniejsze wiersze o miłości. Wierszyki na walentynki

Najpiękniejsze wiersze o miłości | NIC DWA RAZY

Wisława Szymborska

Nic dwa razy się nie zdarza

i nie zdarzy. Z tej przyczyny

zrodziliśmy się bez wprawy

i pomrzemy bez rutyny.

[…]

Uśmiechnięci, wpół objęci

spróbujemy szukać zgody,

choć różnimy się od siebie

jak dwie krople czystej wody.

Wiersz o miłości | NIE OBIECUJĘ CI PRAWIE NIC

Bolesław Leśmian

Nie obie­cu­ję ci wie­le… 
Bo tyle co pra­wie nic… 
Naj­wy­żej wio­sen­ną zie­leń… 
I po­god­ne dni… 
Naj­wy­żej uśmiech na twa­rzy… 
I dłoń w po­trze­bie… 
Nie obie­cu­ję ci wie­le… 
Bo tyl­ko po pro­stu sie­bie…

Wiersz o miłości | NIEPEWNOŚĆ

Adam Mickiewicz

Wierszyki na walentynki. Najpiękniejsze wiersze o miłości wiersze o miłości
Wierszyki na walentynki. Piękne i krótkie wiersze miłosne dla niego i dla niej

Gdy cię nie wi­dzę, nie wzdy­cham, nie pła­czę, 
Nie tra­cę zmy­słów, kie­dy cię zo­ba­czę; 
Jed­nak­że, gdy cię dłu­go nie oglą­dam 
Cze­goś mi brak­nie, ko­goś wi­dzieć żą­dam 
I tę­sk­niąc so­bie za­da­ję py­ta­nie: 
Czy to jest przy­jaźń? czy to jest ko­cha­nie?

[…]

Kie­dym dla cie­bie tę pio­sen­kę skła­dał, 
Wiesz­czy duch mymi usta­mi nie wła­dał; 
Pe­łen zdzi­wie­nia, sam się nie po­strze­głem, 
Skąd wzią­łem my­śli, jak na rymy wbie­głem; 
I za­pi­sa­łem na koń­cu py­ta­nie: 
Co mię na­tchnę­ło? przy­jaźń czy ko­cha­nie?

Wiersz o miłości | W MIŁOŚCI NIE MA MOCNYCH

Jan Brzechwa

Naj­gor­sza ze wszyst­kich kra­dzie­ży 
Jest ta, żeś mi ser­ce skradł. 
Nikt kary ci nie wy­mie­rzy 
I nie po­tę­pi cię świat
Bo nie stwo­rzo­no do­tąd praw 
By wal­czyć z tym, co zrzą­dził traf. 

[…]

W mi­ło­ści nie ma moc­nych 
Trze­ba się pod­dać jej. 
W mi­ło­ści nie ma moc­nych 
Więc to zro­zu­mieć chciej, 
Że szko­da słów bez­owoc­nych, 
Szko­da łez ca­ło­noc­nych, 
Od nich nie bę­dzie lżej. 
W mi­ło­ści nie ma moc­nych 
Trze­ba się pod­dać jej. 

Najpiękniejsze wiersze o miłości | MOŻEM CIĘ NIGDY NIE KOCHAŁ TAK SZCZERZE

Antoni Lange

Mo­żem Cię ni­g­dy nie ko­chał tak szcze­rze…
Jak dziś, gdy je­stem od cie­bie da­le­ki,
Kie­dy nas dzie­lą i góry i rze­ki
W ser­cu mym bó­stwo ja­kieś cie­bie strze­że.

[…]

CAŁA – Charles Baudelaire

Dziś rano cał­kiem nie­spo­dzia­nie
Sam Dia­beł przy­szedł mnie od­wie­dzić
I chcąc za­sko­czyć mnie py­ta­niem
Rze­cze przy­mil­nie: „Chciał­bym wie­dzieć,

Po­śród prze­ślicz­nych czę­ści owych,
Co się skła­da­ją na jej cia­ło,
Wśród rze­czy czar­nych i ró­żo­wych,
Co two­rzą ca­łość do­sko­na­łą –

Co jest naj­słod­sze?” – Moja du­sza
Od­rze­kła Prze­klę­te­mu skrom­nie:
„Jej pięk­ność cała mnie po­ru­sza
I wszyst­ko w niej prze­ma­wia do mnie.

[…]

Najpiękniejsze wiersze o miłości | UMRZEĆ Z MIŁOŚCI

Agnieszka Osiecka

Cho­ciaż raz 
war­to umrzeć z mi­ło­ści. 
Cho­ciaż raz. 
A to choć­by po to, 
żeby się póź­niej chwa­lić zna­jo­mym, 
że to bywa. 
Że to jest. 

[…]

I nie mieć już żad­nych spraw 
i do ni­ko­go zło­ści. 
I tyl­ko bła­gać Boga, by choć raz, 
choć jesz­cze je­den raz 
umrzeć z mi­ło­ści. 

Wierszyki na walentynki. Piękne i krótkie wiersze miłosne dla niego i dla niej
Krótkie i piękne wiersze o miłości. Wierszyki na walentynki.

Te piękne wiersze o miłości sprawią, że Twoja najbliższa osoba zacznie zdawać sobie sprawę jak wiele dla Ciebie znaczy. W obecnych czasach, pełnych banału, nie znajdziesz nic bardziej poruszającego i chwytającego za serce jak piękny wiersz o miłości. I nic nie szkodzi, jeśli z powodu pustki w głowie, skorzystasz z pomocy eksperta. Miłość jest trudna do opisania i Twoja druga połówka z pewnością doceni Twoje starania.

Wierszyki na walentynki nie tylko w walentynki

Pamiętaj, że wierszyki na walentynki nie traca jutro ważności. Miłość trwa przez całe ro a wierszyki na walentynki jutro na powrót staną się po prostu wierszami o miłości. Możesz je wysyłać lub recytować przez cały rok. Warto nie tylko dzisiaj wyrażać swoją miłość lub docenić pięknymi słowami bliską osobę. 

Na koniec jeszcze jeden mały bonu, żeby wprowadzić Ciebie w iście miłosny nastrój, wszak ta piosenka to również piękny wiersz o miłości. Posłuchaj.

Rozkminiła: Barbara Kulik
Grafika: Hubert Kalinowski
Redakcja: Dominik Grott

Zgłoś nadużycie

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Super Bowl w 2022 roku wygląda ciekawiej niż Super Bowl w 2021 roku. Do 13 lutego NFL zrobi wszystko, by jeszcze bardziej wypromować futbol amerykański.

Wszystko o Super Bowl 2022

Jak zrobić ciasto na pizzę? Włoska pizza zawiera składnik, który jest w Polsce łatwo dostępny i sprawi, że pizza będzie smakowała jak z ulubionej pizzerii. Ciasto na pizzę włoską. Autentyczny przepis na ciasto do pizzy prosto z Włoch

Ciasto na pizzę włoską. Autentyczny przepis na ciasto do pizzy prosto z Włoch